Lokalizacja

Lokalizacja to przystosowanie dokumentu stworzonego w określonym miejscu i języku do innego miejsca i języka. Lokalizacja jest procesem znacznie szerszym od tłumaczenia, ponieważ obejmuje ona dostosowanie zarówno warstwy tekstowej i graficznej, jak również na przykład elementów kulturowych czy też formatów zapisu daty i czasu, do kulturowych realiów odbiorcy.

Wiemy, że czasem sukces całego przedsięwzięcia zależy właśnie od lokalizacji.

Nasza oferta obejmuje:

  • lokalizację stron i serwisów www
  • lokalizację oprogramowania
  • lokalizację materiałów marketingowych