Skład graficzny tekstu (DTP)

Tłumaczenia pisemne oraz lokalizacja treści często wiąże się z opracowaniem graficznym przekazanych nam materiałów oraz przygotowaniem ich do druku.

Mając na uwadze potrzeby naszego klienta, wyodrębniamy z dokumentu tekst podlegający tłumaczeniu, podstawiamy w jego miejsce nową wersję językową, a następnie przygotowujemy cały projekt do ewentualnej publikacji.

Korzystając z naszej usługi DTP, otrzymasz profesjonalnie przetłumaczony tekst nieodbiegający od oryginału, w którym zostanie zachowana pierwotna grafika, format tekstu, schemat kolorów, etc.

Standardowy przebieg realizacji:

 • dostarczenie materiałów źródłowych
 • wyodrębnienie treści do tłumaczenia
 • przygotowanie layout dokumentu, w którym zostanie zintegrowane gotowe tłumaczenie
 • korekta gotowego tłumaczenia
 • opracowanie graficzne - umieszczenie przetłumaczonych treści w przygotowanym projekcie graficznym
 • dodatkowo korekta, której celem jest sprawdzenie poprawności gotowych materiałów
 • wydruk materiałów i dostawa do klienta

Nasza oferta obejmuje opracowanie m.in.:

 • instrukcji obsługi
 • ulotek i folderów
 • prezentacji multimedialnych
 • broszur informacyjnych
 • grafiki stron internetowych
 • etykiet produktów
 • składu książek