Tłumaczenia ustne

Nasza oferta obejmuje:

  • Tłumaczenia symultaniczne

Tłumaczenia symultaniczne stosuje się na konferencjach i spotkaniach, w których uczestniczy wiele osób. Tłumacze siedzący w kabinach słyszą tekst oryginału w słuchawkach i w tym samym czasie przekazują słuchaczom jego przekład na inny język.

W celu zachowania wysokiej jakości oferowanych przez nas usług nasi tłumacze symultaniczni pracują w parach, jeśli czas tłumaczenia wynosi powyżej 1 godziny zegarowej.

Taki rodzaj tłumaczenia jest jednym z najtrudniejszych zadań tłumaczeniowych. Tłumaczenia symultaniczne wymagają od wykonujących je osób nie tylko doskonałej znajomości języka źródłowego, docelowego i terminologii w jednej lub kilku dziedzinach, ale także wysokiej odporności na stres i doskonałego przygotowania.

  • Tłumaczenia szeptane

Tłumaczenia szeptane są jedną z form tłumaczenia symultanicznego, często stosowane w celu zaoszczędzenia czasu. Taką technikę tłumaczenia wykorzystuje się podczas spotkań dwustronnych lub w grupach. Tłumacz siedzi bądź też stoi pomiędzy uczestnikami spotkania i tłumaczy symultanicznie, szepcząc słuchaczom do ucha.

  • Tłumaczenia konsekutywne

Tłumaczenia konsekutywne są stosowane podczas konferencji, negocjacji, zebrań, etc. Tłumacz przekłada słowa osoby przemawiającej po skończeniu przez nią zdania lub w przerwie jej wypowiedzi.

  • Tłumaczenia asystenckie

Tłumaczenia asystenckie są jedną z form tłumaczenia konsekutywnego. Stosowane są podczas spotkań lub wyjazdów. Tłumacz jest wtedy asystentem-towarzyszem, który dokonuje przekładu oraz pomaga w kontaktach z zagranicznymi kontrahentami.